Norske husholdninger kan spare 3,7 milliarder kroner i strømutgifter ved å stoppe luftlekkasjer

Bruker du sommeren til å pusse opp? Da bør du samtidig sjekke at boligen er tett. Ved å tette luftlekkasjene kan du redusere oppvarmingsbehovet med opp til 40 prosent - og smile til vinterens strømregning.

Norske husholdninger har et årlig sparepotensial på 3,7 TWh ved å redusere luftlekkasjer i boligene, viser en rapport utarbeidet av Sintef Byggforsk for Enova. Men en strømpris på 1 krone per kWh, gir det et estimert sparepotensial på 3,7 milliarder kroner i strømutgifter hvert år.

- Fasaden har to tettesjikt for luftlekkasjer, såkalt vindsperre og fuktsperre, og normalt skjer tetting i forbindelse med fasaderehabilitering. Jeg anbefaler alle som driver rehabilitering av yttervegger, dører og vinduer å sjekke om de har luftlekkasjer, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.

Kvalitetssikring med trykktest
Har du leid inn håndverkere til å gjøre jobben? Ny Teknisk Forskrift stiller nye krav til lekkasjetall og du kan kreve lekkasjemåling når jobben er gjort. Er lekkasjetallene for høye kan man kreve utbedringer.

Ifølge seniortermografør Karl Håkon Grimnes i Termografi og Måleteknikk AS, er manglende tetthet den faktiske årsaken til 95 prosent av feilene i boliger. Er ikke huset tett, hjelper det lite med isolasjon.

- Manglende isolasjon i veggen gir 2-5 °C lavere veggtemperatur sammenlignet med en isolert vegg. Til sammenligning kan kald trekk gi 10–20 °C lavere veggtemperatur, forklarer Gimnes.

Avslører trykktesten at du har større luftlekkasjer, kan en termografering avdekke hvor problemet ligger, enten det er mangler eller feil montert isolasjon, feil ved fukt- og vindsperre eller andre problemer. Tetthetskontroll kan utføres hele året, mens termografering bør utføres om vinteren.

Måling og dokumentasjon koster 5.000 - 20.000 kroner avhengig av boligens utforming og hvor omfattende rapportering du vil ha.

Tiltak som tetter luftlekkasjene
- Å isolere uten vindsperre er som å ta på seg en varm ullgenser en stormfull dag; kaldluften blåser tvers igjennom og du vil fryse. Riktig og fagmessig utført tetting er svært viktig uansett om jobben gjelder nybygging eller rehabilitering av eldre bolig, poengterer Gjerstad. 

Enova anbefaler følgende tiltak for å redusere luftlekkasjer:

  • Fasaden tettes med dobbelt vindsperre, for eksempel en kombinasjon av papp og asfaltimpregnerte plater
  • Innvendig fuktsperre skal legges ubrudt, dvs. ingen skjøt i overgang vegg/tak.
  • Overgang tak/vegg i eksisterende bygg tettes
  • Overgang vegg/gulv i eksisterende bygg tettes
  • Isolasjon dyttes rundt ytterdører og vinduer og tettes deretter med egnet masse
  • Gjennomgående hull i fasade og grunnmur p.g.a. kabler, rør og lignende tettes
  • Tetting med lister rundt dører og luker til kaldloft
  • Vurder å bygge om boliger med store åpne rom over flere etasjer til avgrenset soneinndeling med vegger, gulv og dører.

”Hold tett”-kampanjen: Se informasjonsfilmer på nett som viser hvordan man arbeider riktig med å tette boligen. Filmene er nyttige både for boligeiere som skal gjøre mindre tiltak selv og for deg som skal ha fagfolk til å gjøre jobben. Se mer på www.holdtett.no

Ta kontakt med Enova Svarer for gratis råd om tiltak som kan redusere energibruken i boligen din: tel. 800 49003

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass