Ny Enova-sjef ansatt

Nils Kristian Nakstad (45) er av styret i Enova SF ansatt som ny administrerende direktør i selskapet. Nakstad vil tiltre stillingen 26. mai.

Styreleder Jørn Rattsø i Enova SF sier i en kommentar til ansettelsen at styret mener Nils Kristian Nakstad er rett person til å lede det viktige selskapet de kommende årene.

- Kombinasjonen av teknologi- og energibakgrunn, solid bakgrunn fra bedriftsledelse i omstillingsprosesser og bredt samfunnsengasjement, mener styret gjør Nils Kristian Nakstad svært egnet til denne stillingen, understreker styreleder Jørn Rattsø.

Nakstad er utdannet sivilingeniør ved NTH, Maskin med hovedfag innen energiområdet. Etter en periode som forsker i SINTEF har han ledet virksomheter som Trondhjem Preserving AS og ReVolt Technology AS. Han innehar flere styreverv og har nylig avsluttet en lengre periode som styreleder i Næringsforeningen i Trondheim.

- Jeg ser frem til å starte arbeidet med å gjøre Enova enda mer sentral i norsk energipolitikk. For å klare å nå våre mål vil det være viktig å gjenskape og vedlikeholde et arbeidsmiljø i Enova som gjør at vi ikke bruker kreftene våre på stridigheter, sier den nye Enova-sjefen Nils Kristian Nakstad.

Nils Kristian Nakstad (45) bor i Trondheim. Han er gift, og har tre barn. For mer utfyllende CV, se Enovas hjemmeside: www.enova.no

Trondheim, 9. mai 2008


Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass