Økt satsing på biogassproduksjon

Enova har opprettet et støtteprogram for å få økt produksjonen av biogass i Norge. Målgruppe for satsingen er foretak som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass for leveranse til det norske energimarkedet.

- Enova har kartlagt et betydelig potensial for produksjon av biogass i Norge. Samtidig har vi registrert en økende interesse for etablering av produksjonsanlegg for biogass. Biogass i industriell skala er på mange måter nytt i Norge. Vi lanserer derfor i første omgang en tidsavgrenset ordning for å vinne erfaring både med teknologiske og markedsmessige utfordringer, sier Øyvind Leistad, avd. direktør for energiproduksjon i Enova SF.

Programmet er i utgangspunktet planlagt for tre år (2009 - 2011). Støtten gis som investeringstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt til distribusjon i sammenheng med produksjon.

Enova vil presentere programmet på Biogasskonferansen på Ørland i Sør-Trøndelag 11. - 12. mai 2009.

Les mer om programmet på www.enova.no.

Trondheim, 28. april 2009

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner