Rema åpnet forbildebutikk

Rema 1000 i Kroppanmarka i Trondheim bruker unike teknologiske løsninger for å spare energi. Enova har støttet foregangsprosjektet som skal bidra til at supermarkedene i Norge blir mer energi- og klimavennlige.

- Rema har valgt en teknologi som trolig gjør butikken til bransjens mest avanserte på dette området. Det er nettopp slike innovative prosjekt Norge trenger om vi skal nå målsettingene våre på energi- og klimaområdet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Nyåpnet
Den nye Rema-butikken åpnet torsdag. Gjennom de nye tekniske løsningene vil butikken redusere energibruken med 1/4 sammenlignet med andre Rema-butikker. Sentralt i prosjektet står varmen som butikkens kjøleanlegg produserer. Den nye teknologien sørger for at denne spillvarmen blir brukt til å varme gulvet og holde lasterampene snø- og isfrie i vinterhalvåret. I tillegg er det lagt inn løsninger med energibrønner hvor varme kan lagres om sommeren og hentes om vinteren.

Butikken får også en ny type fasade som sikrer at dagslys kan erstatte deler av innebelysningen, samtidig som den ivaretar god isolasjon. Avanserte teknologiske styringssystemer sørger for optimal, men likevel enkel drift av bygget.

- Dette prosjektet viser hvilket potensial det er i å utvikle teknologiske løsninger som utnytter energi som ellers ville gått tapt. Dagligvarebransjen har hatt et stort fokus på energieffektivisering de siste årene, og har vært en viktig samarbeidspartner for Enova. Det er imidlertid fremdeles mye å hente på å redusere energibruken i denne bransjen. Med dette prosjektet tar Rema et nytt steg, sier Nakstad.

Vil endre markedet
Intensjonen bak Enovas sterke satsning på utvikling av ny teknologi er å høste erfaringer og kunnskap som på sikt skal komme markedet til gode. Derfor har det statlige selskapet stilt som krav for støtten på 1 million kroner at Rema Kroppanmarka skal fungere som en demonstrasjonsbutikk for hele dagligvarebransjen.

- Vi forventer at både Rema-butikkene og de andre kjedene tar i bruk ny teknologi som viser seg å ha god effekt. Om alle landets supermarked reduserer energibruken med 25 prosent, vil vi virkelig se resultater.


Fakta

  • Enovastøtte: 1 million kroner
  • Gjennom driftsfasen skal det oppnås en energieffektivisering på 25 % i forhold til en standard Rema-butikk. (Energiresultat: 123 750 kW/h)
  • Enova har stilt krav om at bygget skal være tilgjengelig som demonstrasjonsobjekt for andre tilsvarende aktører
  • Rema har fått tilsagn på støtteprogram eksisterende bygg hos oss (totalt 57 millioner, energiresultat: 73 gW/h). SID 12/735 og 12/1090


Kontaktperson: Kommunikasjonssjef  Eiliv Flakne, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia