Særnorsk fenomen å bruke mye strøm i industrien

Av den totale energibruken i industrien utgjør 60 prosent av energien elektrisk kraft. For kraftkrevende industri er tallet 71 prosent. - Et særnorsk fenomen som byr på egne utfordringer og muligheter, sa industriansvarlig i Enova Marit Sandbakk til representanter fra norsk industri, som deltok på konferanse om energieffektivisering i Trondheim denne uken.

-Vi ligger etter når det gjelder utnyttelse av spillvarme i norsk industri. Vi vet at potensialet for å utnytte spillvarme i industrien er stort og for å synliggjøre det er en større studie for å kartlegge potensialet et av tiltakene vi skal gjøre sammen med Norsk Industri, sa Marit Sandbakk til de 130 representantene fra norsk industri som deltok på konferansen onsdag og torsdag denne uken.

Et av høydepunktene på fjorårets Industrikonferanse var inngåelse av samarbeidsavtalen mellom Enova og Norsk Industri. På årets konferanse ble tiltakene samarbeidet skal omfatte presentert.

I tillegg til potensialstudien på spillvarme skal det også gjennomføres potensialstudier på barrierer, generelt enøkpotensial i industrien, bioenergi og CHP (combined heat and power) i tillegg til flere aktiviteter, blant annet gjennomføring av en sertifiseringsordning og utprøving av ny teknologi.

Høyeste kraftpriser noensinne
Rekordhøye kraftpriser var et annet sentralt tema. I fjor hadde norsk industri hele 16,4 milliarder i energikostnader. Det er det høyeste nivået vi har sett noensinne og energiprisene er stadig økende.

- Kraftbalansen i Norge er viktig for langsiktig industrivirksomhet. Vi i industrien ønsker oss stans i eksportkabler, økt støtte til fornybar energi, økt støtte til energieffektivisering og tiltak mot karbonlekkasje i globalt perspektiv, sa energiansvarlig i Elkem, Finn Bjørn Ruyter.

Norske Skog sertifisert etter svensk standard
Energiledelse var et annet tema som sto sentralt, da en europeisk standard for energiledelse er på trappene og forventes innført i løpet av 2009. Et av selskapene som allerede er sertifisert i henhold til en standard for energiledelse og som var tidlig ute i Norge, er Norske Skog Saugbrugs. De ble sertifisert allerede i september 2006, etter svensk standard. Fabrikken i Halden er et av de største anleggene til Norske Skog og har et samlet energibruk på enorme 2 200 GWh.
-Energiledelse har ført til at vi har fått en mer bevisst og strukturert planlegging av energibruken, samtidig som vi har fått bedre kontroll over den. Vi ser allerede gode resultater, fortalte Kjetil Bjørlo ved Norske Skog Saugbrugs.

Rapporten Enovas industriaktiviteter med resultater fra 2007 ble publisert denne uken. Enova inngikk avtaler med norsk industri i 2007 som vil gi energiresultater på 814 GWh gjennom effektivisering, konvertering til fornybar energi og utnyttelse av spillvarme.

Rapporten kan lastes ned under.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker