Skogbrukets konferansesenter skal fyre grønt

Enova har gitt 610.000 kroner i støtte til å erstatte elektrisitet og olje med bioenergi som oppvarmingskilde for Skogbrukets Konferansesenter AS på Biri.

Skogbrukets Konferansesenter AS, som består av en konferansedel og en instituttdel, fyres i dag med strøm og olje. Nå har Enova gitt Opplandske Bioenergi AS 600.000 kroner i støtte for å gi bygget oppvarming basert på bioenergi. Støtten fra Enova dekker i underkant av 25 prosent av prosjektkostnadene til den lokale energisentralen. Noe oljefyring vil bli beholdt, men flisfyringen vil erstatte oljefyring tilsvarende ca 500.000 kWh. - Det sier seg selv at Skogbrukets Konferansesenter bør fyres med fornybar og fremtidsrettet bioenergi og ikke olje. Oppland er en viktig produsent og leverandør av råstoff til bioenergiproduksjon, og dette prosjektet kan også være inspirasjon til andre som nå vurderer å skifte ut elektrisitet og olje med bioenergi, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova. For ytterligere informasjon: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, telefon 91685896

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner