Slukket lyset – tente energidugnaden

Enova lanserte i dag kampanjen for mer effektiv energibruk ”Snu Strømmen” ved å slukke juletrebelysningen samtidig i de seks største byene i landet. Kampanjen er starten på en landsomfattende dugnad som skal bidra til å redusere energibruken.

- Det viktigste vi kan gjøre for å bidra til og redde miljøet er å redusere energibruken vår, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen under arrangementet på Universitetsplassen i Oslo hvor han sparket i gang ”Snu Strømmen” sammen med ordfører Fabian Stang.

I alle byene var Regnmakerne, som er Enovas barne- og ungdomssatsing, med på å sette et tydelig preg på arrangementene. De kåret blant annet de seks ordførerne til ”Klimaborgermester” for den innsatsen de har gjort for å redusere energibruken og for at de viser støtte til kampanjen ”Snu Strømmen”.
- Jeg synes det er spennende å se at barn og unge engasjerer seg så sterkt og tar utnevnelsen til klimaordfører som en tillitserklæring om at vi Kristiansand kommune tar klimautfordringen på alvor, sa Kristiansand- ordfører Per Sigurd Sørensen. Han har erfart at kommunens energieffektiviseringsarbeid gav resultater hurtigere enn planlagt.

I Trondheim ble lanseringen markert av administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, sammen med ordfører Rita Ottervik. Begge roste engasjementet fra barna som hadde møtt frem, og la vekt på at deres innsats bidrar til at de voksne tenker gjennom strømforbruket. I tillegg understreket de verdien av å spare strøm i både skoler, barnehager og andre offentlige bygg.
- Når vi slukker lysene på juletrær er det ment som en symbolsk handling for å sette fokus på et viktig tema. Gjennom denne kampanjen vil vi i løpet av året ha fokus på en rekke relevante områder hvor potensialet for mer effektiv energibruk er betydelig og samtidig vise muligheter for å gjøre tiltak, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

I Bergen var ordfører Gunnar Bakke opptatt av at kommunen allerede hadde nådd sine tidligere mål om å spare strøm i kommunale bygg innen 2009, og at de arbeidet målrettet for å bli enda bedre.
- Bergen kommune ønsker at Bergen som Norges nest største by skal være med å ta ansvar for at Norge når målsetningen om 30 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2020, sa Bergensordfører Gunnar Bakke. Over 60 skolebarn hadde møtt frem på Torgallmenningen i Bergen.

I Stavanger har kommunen allerede forpliktet seg til å kutte 20 prosent av energiforbruket i kommunal virksomhet innen 2020.
- Vi kan alle gjøre litt. Vi som politikere kan gjøre en del og alle andre har også mulighet til å gjøre sitt gjennom enkel tiltak, sa varaordfører Bjørg Tysdal Moe under lanseringen av kampanjen på Torget.


(Alle foto: Enova)

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia