Smelteverk skal gjenvinne 34 % elektrisk kraft

I dag legger statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til det som skal bli Norges største industrielle energigjenvinningsanlegg. Finnfjord AS er tidelt 175 millioner kroner i støtte fra Enova til et prosjekt som, når det er ferdigstilt, skal produsere rundt 340 GWh elektrisitet basert på utnyttelse av egen spillvarme.

Finnfjord smelteverk i Lenvik kommune i Troms er en av Europas ledende produsenter av ferrosilisium, som er en vesentlig ingrediens i produksjonen av stål og stålprodukter. Smelteverket forbruker i dag ca 1 TWh elektrisk kraft i sin produksjon. Med en energigjenvinning på 340 GWh øker smelteverket energieffektiviteten med 34 %.

- Dette er et godt og innovativt prosjekt, der Enova bidrar med støtte til en industriaktør som ser fremover, tenker langsiktig og som tør å satse og ta i bruk ny metoder for energigjenvinning. Norsk fastlandsindustri er en stor energibruker med et betydelig potensial både for energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme. Vi ser derfor med spenning på om andre industribedrifter med mulighet for energigjenvinning vil følge etter Finnfjord, sier Øyvind Leistad, direktør for Energiproduksjon i Enova. 

Finnfjord har sterk tro på at miljøfokus gir konkurransekraft, og satser derfor på prosesser som kan imøtekomme miljø- og produktkrav i det globale markedet.

- Enova ønsker å prioritere de aktørene som tør å satse på teknologi som ligger helt i forkant av utviklingen. Finnfjord har visjoner og ønsker å satse. Energigjenvinning er en viktig del av deres strategi, og gjennom redusert energibruk øker de også sin konkurransekraft i de markeder som er opptatt av miljø og reduserte CO2-utslipp, sier Leistad.       

Om Enova SF
Trondheim, 24. mars 2011

For ytterligere informasjon:
Direktør Energiproduksjon Øyvind Leistad, Enova, tel. 995 18 008

Senior kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, tel. 406 09 502

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker