Sol ute, sol inne, sol i hjertet – sol i radiatoren!

Han hadde nok aldri tenkt muligheten for sol i radiatoren skuespiller og revyforfatter Herbert Herding-Herberth da han skrev sin folkekjære vise i 1928. Sola var den gang som nå først og fremst kilden til liv og glede, men i våre dager er det stadig flere som tar solenergien i bruk på annen måte, blant annet til å varme vannet vi bruker i boligen.

Såkalte solfangere tas nå i stadig større grad i bruk i norske boliger. Som navnet røper fanger en solfanger varmen fra solstrålene og varmer opp væsken i et solvarmeanlegg i et enkelt og lukket kretsløp. Anlegget består utendørs av en eller flere solfangere som forbindes med varmtvannsbeholderen inne i huset. Den varme væsken i solfangeren pumpes fra taket eller veggen på huset i rør inn i varmtvannsbeholderen. Vannet i beholderen varmes av væsken fra solfangeren og distribueres ut i boligen både til radiatorvarme og varmtvann.

Et solvarmeanlegg vil normalt kunne dekke ca 60 % av det årlige energiforbruk til varmt vann. Det er også stort nok til alene å kunne dekke behovet for varmt vann i sommerhalvåret fra april til oktober. En solfanger kan benyttes i kombinasjon med en annen varmekilde som en biokjele eller en varmepumpe for å få varmt vann på en miljøvennlig måte når solen ikke gir nok energi.

Du kan få 20 prosent i støtte ved kjøp av solfanger
Enova har en støtteordning som gir 20 prosent støtte ved kjøp av solfangere,  begrenset oppad til 10 000 kroner.

- Solfangeranlegg blir stadig mer økonomisk lønnsomt, spesielt etter at støtteordningen kom. Likevel er det verdt å merke seg at det er stor variasjon i lønnsomhet og flere faktorer man må ta hensyn til, som for eksempel hvor du bor i landet, hvilket anlegg du kjøper, om solfangere kan erstatte en del av takplatene osv. En tommefingerregel er at et solfangeranlegg kan tjenes inn på mellom 10 og 15 år, men en kan også tjene det inn på 5-10 år, sier energirådgiver Trond Paasche i ”Enova Svarer”. Prisen ligger på rundt 20 000 og oppover. Paasche oppfordrer de som vurderer å kjøpe solfangeranlegg til å hente inn pristilbud hos flere leverandører før man tar en avgjørelse. De store rørleggerkjedene har etter hvert stor kompetanse på dette, og vil kunne gi gode råd.

Hvem bør vurdere solfangere?
Solfangere er best egnet for de som har et høy varmtvannsforbruk og har et totalt energiforbruk over 20 000 kWh årlig.

- For eksempel vil en familie med flere barn ha et mye høyere varmtvannsforbruk enn et eldre ektepar, forklarer Paasche.  Du bør også vurdere solfanger dersom du er i ferd med å bygge nytt.


Enova Svarer hjelper deg med spørsmål om solfanger kan være aktuelt for din bolig. Ring gratis tel: 800 49 003

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass