Statnett og Enova med kampanje for strømsparing

På grunn av den stramme kraftsituasjonen i Norge, med rekordlite vann i kraftverkenes vannmagasiner lanserte Statnett og Enova i dag en stor nasjonal kampanje for å få strømbruken i Norge ned. Kampanjen retter seg mot hele samfunnet, og viser hvordan vi med enkle tiltak kan redusere forbruket.

Kampanjen vil bli synlig både i TV, radio, på internett og i aviser.  - Vi har valgt en rød tråd i kampanjen som man vil høre og se flere ganger; ”Litt mindre. Hver dag”, sier adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad.  - Kampanjen som startes nå er ett av flere tiltak for å gjøre oss bedre rustet for å møte resten av vinteren, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont. -Med lite vann i magasinene og  høye priser vil det være smart for den enkelte å bruke mindre. Det vil samtidig gjøre at vannmagasinene tappes ned saktere, noe som gjør kraftforsyningen mindre sårbar ved langvarige feil eller en tørr og kald vinter, sier Lont.

Enova har ansvaret  for gjennomføringen av kampanjen, og adm.dir Nils Kristian Nakstad oppfordrer både privatpersoner, næringsliv, kommuner, byggeiere og industri om å spare på strømmen. – Samtidig oppfordrer vi både husholdningene, privat næringsliv og offentlig virksomhet  til å vurdere Enovas ulike tilskudds- og støtteordninger, understreker Nakstad.  Enovas tilskuddsordning for husholdningene får i 2011 70 mill. kroner ekstra, der man blant annet kan søke om støtte til varmepumper, varmestyringssystemer, pelletsovner eller solfangere.

Ytterligere opplysninger:

Kommunikasjonssjef Irene Meldal, Statnett Tlf.: 975 01 453
Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, Enova Tlf.: 900 67 007

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass