Stor energieffektivisering i Herøya Industripark

Enova støtter Herøya Industripark i Porsgrunn med 21,6 millioner kroner til et omfattende energieffektiviseringsprosjekt innen bygg og industrianlegg som omfatter flere av de største virksomhetene. - Enova har erfaring med at prosjektavtaler der en organisator søker på vegne av flere virksomheter ofte gir resultater som ellers ikke ville være mulig å oppnå, forteller seniorrådgiver Jan Peter Amundal i Enova.

Driftsorganisasjon Herøya Industripark (HIP) eies av Norsk Hydro og forvalter, drifter og utvikler parken, som omfatter om lag 90 ulike bedrifter i Porsgrunn. Foruten HIPs egne bygg og anlegg omfatter prosjektet følgende virksomheter: Herøya Forskningspark, BIS Production Partner Porsgrunn, Ineos Norge AS, ADDCON Nordic, Herøya Næringspark AS, REC Wafer Norway AS, SMA Magnesium AS og Porsgrunn Brann- og feiervesen. - Vi ser at ved å samordne et felles prosjekt kan vi dra nytte av stordriftsfordeler. Mange av utfordringene for de ulike virksomhetene i prosjektet er like. Dette kommer av en felles fortid i Hydro og at virksomhetene er basert i og rundt prosessindustri. forklarer prosjektansvarlig Arve Solberg i Herøya Industripark, som berømmer det gode samarbeidsklima i industriparken. - Industribedrifter har naturlig nok først og fremst fokus på egen produksjon. Energisparepotensialet knyttet til bygningsdrift har ikke vært sett på som vesentlig. Enova oppfordrer flere industri- og næringsparker til å gjennomføre lignende prosjekter, avslutter Amundal.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner