Stormønstring rundt energieffektivisering i bygg!

Enova inviterer pressen til årets Byggkonferanse, som arrangeres 17. og 18. februar 2010 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.

Byggkonferansen 2010 har et betydelig fokus på passivhus og har 320 påmeldte deltakere. Enova ønsker å tilby norsk byggsektor et faglig og økonomisk løft i 2010. Dette innebærer betydelig styrking av støttetilbud og forenklede søknadsprosesser. Alt med det formål å intensivere arbeidet med energieffektivisering i sektoren. Dette gjelder både innenfor bestående og nye bygg. På konferansen blir ny programstruktur presentert, sammen med gode eksempler på prosjekter og bygg, der energiløsningene er et konkurransefortrinn. Temaene i år inkluderer også rammevilkår og ansvar for energieffektivisering i byggebransjen og kommunenes rolle i klimaarbeidet. I tillegg gis det presentasjoner av hva som gjøres av energitiltak hos boligprodusentene og av utviklingstrekk for energibruken i bolig, bygg og anlegg. Årets Byggkonferanse har et rekordstort antall deltakere og gir media muligheter til å møte en rekke viktige aktører i byggbransjen samlet på ett sted. Se vedlagte program. Dato: Onsdag 17 – torsdag 18.2 Kl: Fra kl 1000 onsdag til 1430 torsdag Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel www.enova.no/bygg

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker