Terrassevarmere - gass eller strøm?

Moderne husholdinger får stadig nye elektriske artikler og et produkt som øker i popularitet er terrassevarmere. Før du går til innkjøp av en terrassevarmer er det viktig å tenke på at du tillegger din bolig enda en elektrisk artikkel. Ny teknologi gir oss stadig flere muligheter til å spare strøm. Nykommeren kvartsvarme er et spennende alternativ for å holde varmen langt ut i sommernatten.

- Man kan grovt sett velge mellom tre forskjellige terrassevarmere; gass, tradisjonell elektrisk, eller nykommeren kvartsvarme, som også bruker strøm, forteller Trond Paasche, energirådgiver hos Enovas svartjeneste. Elektriske terrassevarmere kan monteres i taket, på gulvet eller på veggen og krever ikke så stor plass. Frittstående modeller, både elektriske og med gass, kan flyttes rundt dit du ønsker og er dermed litt mer fleksible. Gass - en dyr klimafiende Ulempen med gassbrennere er at de er klimafiendtlige. Når man brenner en kilo propan blir det produsert hele tre kilo CO2. I tillegg er de dyrere i drift enn de som bruker strøm. - Hos en større leverandør fant vi en typisk pris på 225 kroner for 11 kg propan. Dette er en vanlig flaskestørrelse. En kg propan har en brennverdi på 12 kWh. Omregnet gir dette en kWh pris på 170 øre/kWh. - Det er ofte på høsten at terrassevarmerne tas i bruk. Da er strømprisen normalt høyere. I fjor, september-oktober, lå prisene på 90 - 110 øre/kWh inkludert alle avgifter. I følge Statistisk sentralbyrå lå snittpris for 2008 på rundt 90 øre/kWh. Med utgangspunkt i den prisen vil en 1000 Watts varmer koste 90 øre å bruke per time. Det vil si at å varme med propan er nesten dobbelt så dyrt som å bruke strøm, forklarer Paasche. De tradisjonelle elektriske terrassevarmerne er oftest også billigere i innkjøp enn gassvarmerne. De rimeligste modellene kan du få for rundt 400 kroner, mens de modellene med høyest effekt koster opp mot 3000 kroner. De har gjerne en effekt på mellom 1000 og 3000 watt. Infrarød varme gir mulighet til å bruke mindre strøm Den nyeste teknologien på markedet er kvartsvarming, det vil si infrarød varme. Kvartsvarmere er generelt dyrere i innkjøp. Det unike ved kvartsvarme er at de infrarøde strålene kun varmer opp personer eller objekter som de treffer og kan derfor være mer økonomiske i bruk. Kvartsvarmere blir ikke påvirket av trekk eller vind og kan også monteres på vegg, gulv og tak. De kan også stå nærmere en markise eller parasoll enn en gassbrenner. - Sammenlignet med ordinære terrassevarmere kan man redusere effektbruken, men samtidig få samme strålingsvarme på kroppen. Dette forutsetter at kvartsvarmeren har en regulator. Uten denne muligheten er de ikke mer effektive enn vanlige terrassevarmere, understreker Paasche. Uansett hva du velger er det smart å kjøpe en terrassevarmer med regulering. Da trenger du ikke bruker mer strøm eller gass enn nødvendig. Gratis energiråd fra statsforetaket Enova får du ved å ringe: 800 49003 www.enova.no/hjemme

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner