Tromsø- familie bor i Norges kaldeste hus

Ekteparet Ingrid og Fredrik Aunegård fra Tromsø bor i Norges kaldeste hus og får inntil 200.000 kroner av Enova til å rehabilitere boligen.

Den landsomfattende kampanjen <Norges kaldeste hus> har pågått siden april. Enova ba huseiere over hele landet fortelle sine iskalde bolighistorier, og Enova mottok mer enn 1800 henvendelser.

Før helgen banket seniorrådgiver Roar Hugnes fra Enova på døren til Tromsø- familien og overrakte sjekken som gir familien muligheten til å rehabilitere boligen for inntil 200.000 kroner.

Gravide Ingrid Aunegård kom rett fra ultralydundersøkelse da hun åpnet utgangsdøren og ble møtt av Roar Hugnes fra Enova som sto klar med blomster og en sjekk på 200.000 kroner. Kort tid etterpå kom ektemannen Fredrik Aunegård hjem fra jobb.

 - Nå slipper vi å krangle om hvem som skal legge seg først for å varme opp senga, sa Fredrik Aunegård spøkefullt.

Ingrid og Fredrik Aunegård kjøpte boligen rett før vinteren satte inn. Huset er fra midten av 1960- tallet og er svært dårlig isolert. Flere av vinduene er fra byggeåret og på soverommet er det så kaldt at det vinterstid legger seg is i vinduskarmen.

 - Nå får vi endelig mulighet til å etterisolere veggene og skifte ut flere av de trekkfulle vinduene. Vi satser på å gjøre boligen god og varm før vi venter barn i oktober, sier ekteparet Aunegård.

 - Vinneren er en av mange familier som bor i hus fra 1960 - 70-tallet, bygget med lite isolasjon og dårlig vindtetting, i tillegg til vinduer som er utgått på dato, sier seniorrådgiver Roar Hugnes, som er prosjektansvarlig for Enova Anbefaler.

 - Juryen ble fenget av historien og motivasjonen til familien om å spare miljøet, ikke lenger fyre for kråkene og heller holde varmen inne hos seg selv. Vi registrerer at det har mange andre også gjort, gjennom sin stemmegivning.

Huset er av en slik karakter at det er svært egnet til å få godt utbytte av premien; etterisolering, tetting og nye 3-lags lavenergivinduer til en verdi av kr. 200.000,-. Mange av søknadene som ble opprettet var fra denne byggeperioden, hus med dårlig bokomfort etter dagens standard.

 Den oppgraderingen som nå skal gjøres på vinnerhuset er relevant for tusenvis av tilsvarende boliger rundt omkring i Norge.

Juryen bak kåring av ”Norges kaldeste hus”:

 

  • Roar Hugnes, juryleder, seniorrådgiver område Bolig/Forbruker, Enova
  • Øystein Kvam, Marketingsjef, Glava
  • Jorunn Floberg, Markedskoordinator, Natre Vinduer AS
  • Morten Skinnarmo, Ansvarlig for proff og tjenestekonsepter, Byggmakker Norge
  • Christian Hemmingsen, Seniorrådgiver område Bolig, Bygg og Anlegg, Enova

 

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova på telefon 930 83442.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia