Disse mobiltelefonene er nordmenn mest fornøyd med

En ny måling av brukertilfredsheten med mobiltelefoner presenteres i dag. Undersøkelsen viser at brukerne av Apple sin iPhone fortsatt er de mest tilfredse, men at forskjellene mellom produsentene er vesentlig mindre enn tidligere.

Denne studien, som baserer seg på drøyt 1400 intervjuer med personer i Norge, viser at iPhone fortsatt gjør det best. – Brukeropplevelsen til iPhone kundene har ligget stabilt høyt over de siste målingene, sier Fredrik Høst i EPSI Norge. - Med en indeksverdi på 81 på en skala fra 0 – 100 så uttrykker brukerne at de er godt fornøyd med sin iPhone, dog så er de vesentlig mindre tilfreds enn på samme tid i fjor.

Høy tilfredshet, mindre forskjeller

Denne undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 2008, og årets måling viser at nordmenn er godt tilfreds med sine mobiltelefoner, og at det også er mindre forskjeller mellom produsentene.    

– Apple sin iPhone og Samsung får en noe lavere skår fra sine brukere i år sammenlignet med i fjor, fortsetter Høst. - HTC kan derimot vise til en solid fremgang, noe som også er tilfellet for gruppen med øvrige fabrikanter som inneholder merker som LG, Huawei, Doro med flere.

Apple kundene er fortsatt de som uttrykker størst lojalitet, og det er brukerne av iPhone som i størst grad signaliserer at de ville kjøpt en mobil av samme merket også neste gang. – Samtidig så forteller iPhone brukerne at de opplever å få vesentlig mindre for pengene sammenlignet med for eksempel Nokia kundene.

4 av 5 har en smarttelefon

Antallet personer som har en smarttelefon stiger, og analysen viser at 4 av 5 nordmenn nå har en smarttelefon. - Samlet sett så ser vi ingen markante forskjeller i brukertilfredsheten med smarttelefoner i forhold til mer tradisjonelle mobiltelefoner, fortsetter Høst. – Men det er tydelig at batterikapasiteten oppleves som vesentlig dårligere på en smarttelefon sammenlignet med en tradisjonell telefon.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon. Flere detaljer om studien finnes her: www.epsi-norway.org

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia