Norske bedrifter er fortsatt meget godt tilfreds med revisorer og regnskapsførere

EPSI Norge har i dag publisert resultater fra en ny studie av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge. Resultatene viser at begge bransjene har både godt tilfredse og lojale kunder. - To av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere, og fremstår som et stjerneeksempel på hva som er mulig i bedriftsmarkedet, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Rating Norge.

Innfrir forventninger
Forventningene norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsbyråene er meget høye, samtidig så er det tydelig at leverandørene yter høy kvalitet både i sitt arbeid og i den servicen de yter overfor sine kunder og på den måten langt på vei innfrir kundenes forventninger. – Kundene forteller om at det er enkelt å være kunde, sier Høst.

Tilbakegang blant revisjonsbyråene 
- Tallene fra denne studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsbyråene også i år går noe tilbake, dog så er en indeksverdi på 74,1 fortsatt et godt resultat, forteller Høst.
Studien viser at tilbakegangen både gjelder for de større revisjonsselskapene og for de mellomstore/mindre revisjonsselskapene. 

Regnskapsførere kan på sin side også i år notere seg en fremgang på kundetilfredsheten, og oppnår en kundetilfredshet på 76,4 i denne målingen. - Regnskapsførerbransjen er én av få bransjer som har en kundetilfredshet på over 75 noe som betyr at kundene i snitt er meget tilfreds med sine leverandører, avslutter Høst. Sammenlignet med øvrige målinger i bedriftssegmentet så ligger bransjesnittene for både regnskap og revisjon høyt. 


Mer informasjon om studien kan finnes på
www.epsi-norway.org

Tilsvarende måling i Sverige finnes her:
www.kvalitetsindex.se

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Tags:

Dokumenter og linker