Reisende med NSB er blitt betydelig mer tilfreds

Årets kundemåling av persontransport i Norge viser samlet sett en viss positiv trend. Mest fornøyd er personer som har reist med Flytoget, men det er NSB som kan vise til den største fremgangen. - Opplevelsen av både produktet og servicen til NSB har hevet seg vesentlig fra i fjor, noe som har ført til en betydelig bedret kundetilfredshetet, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. Resultatet viser at tilfredsheten til NSB ligger langt over hva tilfellet er for SJ (Statens Järnvägar) i Sverige. 

Bedring for NSB

Kundeundersøkelsen til EPSI viser i år at de reisende med NSB er blitt vesentlig mer tilfreds enn hva tilfellet var både i 2013 og i 2012. - I følge de reisende så har det generelle inntrykket av NSB bedret seg, noe som også gjør seg gjeldende gjennom økte kundeforventninger, forteller Høst. - Samtidig så kommer det frem at både produktet og servicen har styrket seg i løpet av det siste året. Dette i kombinasjon med at de reisende opplever at de får mer for pengene i dag enn tidligere har bidratt til at kundene til NSB både er mer tilfredse og lojale.

Tilsvarende målinger fra Sverige og Finland viser at tilfredsheten blant de reisende med SJ i Sverige har falt betraktelig, og ligger nå på et langt lavere nivå enn NSB. I Finland derimot så ligger tilfredsheten med den statlige jernbanen (VR) stabilt på drøyt 70 indekspoeng.

Norwegian faller tilbake, mens SAS går frem

Målingen av flyselskaper viser at kundene til Norwegian er mindre tilfreds enn tidligere. - Reisende med SAS er mer tilfreds og opplever at de nå får mer for pengene og at kundeservicen både før, under og etter en reise er bedre enn i fjor, sier Høst.  Tilfredsheten til Norwegian sine kunder i Sverige holder seg derimot på samme nivå som i fjor, mens de i Finland går frem og presterer særdeles bra.

Buss, Trikk og T-bane

Når det gjelder buss, trikk og t-bane så viser målingen at reisende med buss i snitt er blitt mindre fornøyd, mens tilfredsheten blant de som reiser med trikk og t-bane holder seg på et relativt godt nivå.

Denne målingen konkluderer EPSI sine studier av et utvalg av offentlige tjenester. Mer om denne studien og andre studier finnes på www.epsi-norway.org

Fredrik Høst 
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org 
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601
www.epsi-norway.org

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia