Flere jukseforklaringer i reiseforsikring

Prøvde å få ny nese på reiseforsikringen. Jukseforklaringene øker, i følge Europeiske Reiseforsikring.

- Å avdekke svindel er høyt prioritert i Europeiske, og viktig for prisutviklingen på reiseforsikring. De aller fleste kundene er ærlige, og det er i deres og vår interesse at vi avslører urettmessige erstatningskrav, sier utreder Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring.

- Kreativiteten er stor når det gjelder urettmessig erstatningskrav, fortsetter Hjellvik.

Ny nese
- For kort tid siden fikk vi inn et krav på kr 10.000 fra en kvinne for en operasjon som følge av en ulykke. Hendelsen var dokumentert i legeerklæringen som var vedlagt. Men da vi oppsøkte klinikken oppdaget vi at det dreide seg om en spesialklinikk for plastiske neseoperasjoner. Klinikken nektet å uttale seg i saken, men etter hvert innrømmet kvinnen at ulykken var bløff, sier Hjellvik.

Jukseforklaringer øker
- Det er blitt ganske vanlig at folk forandrer forklaringer etter at de er blitt informert om at deres første forklaring ikke gir rett til erstatning. Vi har rutiner som gjør at vi fanger opp om forklaringene endres fra første henvendelse til andre. Derfor avdekkes disse jukseforklaringene, sier Hjellvik.

- En kvinne som var på restaurant i Paris gikk ut for å røyke. I mellomtiden ble jakke og veske stjålet fra restauranten. Da hun kontaktet Europeiske fikk hun beskjed om at tapet ikke var dekket fordi hun hadde gått fra tingene. I skademeldingen som hun senere sendte inn tilpasset hun forklaringen. Da var vesken stjålet mens hun satt og spiste på restauranten. Lureriet ble raskt avslørt.

En far ringte og sa at mobiltelefonen ble ødelagt da han ble dyttet i sjøen av eldste sønn under en fisketur. Da fikk han beskjed om at hendelig uhell ikke er dekket av reiseforsikringen. Da mannen senere sendte inn skademelding, var forklaringen at sønnen på 2 år var falt i sjøen, og at mobiltelefonen ble ødelagt da han måtte hoppe i sjøen for å redde 2-åringen, sier Hjellvik.

10 % er svik
- Undersøkelser som forsikringsbransjen har foretatt, viser at ca ti prosent av alle forsikringskrav er svik i en aller form. Det er grunn til å tro at tallet er noe høyere når det gjelder reiseforsikringer. Fortsatt hersker det en tro om at det er lettere å svindle forsikringsselskapet når skadestedet er et eller annet sted ute i verden. Men det er det ikke, fastslår Askjell Hjellvik.

Oslo, 3. oktober 2008
Kontaktpersoner i Europeiske Reiseforsikring:
Utreder Askjell Hjellvik, mobiltlf. 934 03 223
Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mbiltlf. 928 93 719