Kunder skal ikke bli skadelidende

Skyen av vulkanstøv fra Island får nå store konsekvenser for flytrafikken og de reisende. Europeiske Reiseforsikring dekker de ekstrautgifter kundene vil få til opphold, og som ikke allerede er dekket av flyselskapene.

Direktør Harald S. Hollerud i Europeiske Reiseforsikring sier at det er viktig å presisere at Europeiskes kunder ikke skal bli skadelidende som følge av denne hendelsen. - Vi ser at det er noen situasjoner hvor kunden kan få ekstrautgifter til opphold som ikke dekkes av andre aktører. Da går vi inn og dekker dette, slik at kunden ikke skal bli skadelidende, sier Hollerud. - I henhold til EU-reglene for situasjoner som denne er det flyselskapene som er ansvarlige. Men de merutgiftene til opphold våre kunder vil få relatert til reisen sin, og som flyselskapene ikke dekker, vil vi som hovedregel dekke, sier han. Han presiserer at de berørte kundene først må ta kontakt med sitt flyselskap eller sin reisearrangør, som i henhold til EU-reglene har ansvar for ombooking av passasjerene. Dette gjelder også avbestillinger av flyreiser. Typiske utgifter utover dette, og som Europeiske som hovedregel vil dekke, er nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting og mat.