Små barn sliter med fulle foreldre på tur

Små barn sliter med fulle foreldre på tur

1 av 5 nordmenn sier de har sett overstadig berusede nordmenn med små barn på ferie i utlandet. Dette fremkommer i en stor reiseundersøkelse Europeiske Reiseforsikring har gjennomført. Også Sjømannskirken må tre støttende til.

Reiseundersøkelsen har TNS Gallup gjennomført for Europeiske. 508 personer er intervjuet gjennom GallupPanelet, og resultatene gir et representativt bilde av Norges internettbefolkning. Her svarer altså 20 % at de har observert små barn i følge med overstadig berusede norske foreldre.

Toppen av isfjellet
- Det er skremmende at så mange som 1 av 5 har observert små barn i følge med overstadig berusede foreldre. De 10 - 15 sakene vi har hatt de siste par årene, der små barn opplever omsorgssvikt i utlandet, er nok bare toppen av isfjellet. Dette er både tunge og triste saker for oss å håndtere, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

- Det har forekommet at medarbeidere fra Sjømannskirken har måttet bli igjen og overnatte på hotellet med små barn, fordi foreldrene har vært slått ut av alkohol og ute av stand til å passe på barnet. Andre ganger har vi måttet ta hånd om barna fordi foreldrene simpelthen har blitt borte, forteller sjømannsprest på Gran Canaria, Morten Høst i Sjømannskirken, som er samarbeidspartner til Europeiske.

Foreldre blir syke
- Vi kommer borti sakene i forbindelse med at enten mor eller far blir syke, og trenger behandling på sykehus. Det har hendt at vi har sendt en sykepleier til stedet, som henter barna hjem, selv om dette strengt tatt ikke er en forsikringssak. Vi ber også i enkelte tilfeller vår samarbeidspartner, Sjømannskirken, om å bistå, sier skadeleder Anne Helene Pettersen ved Europeiskes alarmsentral i Oslo. Hun er også psykiatrisk sykepleier.

Pettersen forteller at i sakene med omsorgssvikt, er det ikke utelukkende alkohol, men også ulike narkotiske stoffer med i bildet. - Disse barna er nok vant til at foreldrene ruser seg hjemme i Norge, men problemet forsterkes i utlandet ved at de faste rammene er borte, for eksempel familie, nettverk og skole. Barna må i større grad klare seg i et fremmed miljø på et ukjent språk, uten det nettverket som de er vant med hjemmefra, og dette er svært vanskelig, sier hun.

For barna kan det å ha foreldre som ikke tar vare på dem, oppleves som et svik, og det kan få store konsekvenser senere i livet, sier Pettersen. Hun er også bekymret for barnas egen sikkerhet i utlandet når ikke foreldrene kan ta vare på dem. - I spesielle tilfeller sørger vi for at disse familiene kommer hjem, sier Pettersen.

Barna lider
Sjømannsprest på Gran Canaria, Morten Høst, har selv sett og hjulpet norske barn som opplever at deres foreldre misbruker rusmidler i stor grad i ferien. - Selv om det ikke skjer ofte, er hvert tilfelle uansett ett for mye, sier han.

Når vi ser foreldre som er ruset og ikke kan ta vare på barna sine, forsøker vi å snakke foreldrene til fornuft. Jeg har god erfaring i at dette nytter. Foreldrene har en tendens til å skjerpe seg når de oppdager at noen observerer dem og følger med. I ytterste konsekvens må vi kontakte spanske eller norske myndigheter for å få hjelp, sier Morten Høst.

Begrens inntaket
Høst mener foreldre generelt bør være oppmerksomme på at kombinasjonen alkohol og barn kan være spesielt vanskelig når familien drar fra sitt vante miljø hjemme.

- Barn blir utrygge når foreldrene endrer personlighet som følge av alkohol. Det er ikke alltid så mye alkohol som skal til før barna opplever at de voksne forandrer seg, sier Høst.

Oslo, 7. juli 2007
Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, Europeiske Reiseforsikring, mobiltlf. 92 89 37 19
Informasjonssjef Eva Hille, Sjømannskirken, mobiltlf. 99 10 71 65

Abonner