EDB Business Partner/Virtù har inngått en rammeavtale med eWork

EDB Business Partner/Virtù har inngått en rammeavtale med IT-konsulentmegleren eWork. Dette innebærerer at eWork skal forsyne EDB Business Partner med konsulenttjenester fra mindre IT-konsulentselskaper.

Virtù er heleid av EDB Business Partner og formidler all innleie av konsulenter for EDB-konsernet i Norge. EDB Business Partner er Nordens største IT-konsern og ved underkapasitet leier de inn konsulenter til utfordrende og spennende teknologiprosjekter hos noen av de største virksomhetene i Norden. Gjennom denne avtalen regner EDB Business Partner med å ytterligere effektivisere prosessen ved innleie av eksterne konsulenter, minske de administrative kostnadene samt å få tilgang til enda flere av markedets mest kompetente IT konsulenter.

Vi er naturligvis svært stolte over å ha blitt betrodd oppgaven å hjelpe EDB Business Partner /Virtù å finne den rette IT-kompetansen. Denne avtalen vil bidra til å effektivisere både EDB/Virtu og konsulentenes hverdag sier Terje Andersen, administrerende direktør hos eWork Norge.

eWorks forretningsidé er å hjelpe kundene til å finne nøyaktig den kompetansen som de etterspør og ta hånd om all administrasjon rundt oppdraget. eWork har ingen egne konsulenter ansatt. Utvelgelsen skjer blant de mange høyt kvalifiserte IT-konsulentene i eWork sitt nettverk av over 30 000 konsulentprofiler.

Vi er svært godt fornøyd med utviklingen på det norske markedet. Vår visjon er å finne konsulenter til alle kunder og kunder til alle konsulenter. Ved hjelp av en kvalitetssikret unik utvelgelsesprosess finner eWork raskt rett kandidat og garanterer objektivitet. Stadig flere IT konsulentselskaper med få ansatte velger å selge sine tjenester gjennom eWork forklarer Terje Andersen.For ytterligere informasjon:
Terje Andersen, administrerende direktør, eWork Norge AS
Tel: 22 40 36 22, mobiltelefon: 970 79 440
E-post: terje.andersen.@ework.no
Internett: www.ework.no

Christoffer Haug Olsen, administrerende direktør, Virtu AS
Mobiltelefon: : +47 482 41 482
E-post: chol@virtu.no
Internett: www.virtu.no

Abonner

Dokumenter og linker