Norge på EXP0 2010, Shanghai har fått ny logo

Norges paviljong og konsept for verdensutstillingen, EXPO 2010 Shanghai har fått mye oppmerksomhet i Kina. Nå har Norges deltagelse fått sin egen logo.

- Vår logo skal styrke vår identitet i Kina og i Norge. Logoen speiler paviljongens estetiske utrykk og gir oss den gjenkjennbarheten vi ønsker, sier Prosjektdirektør og Konstituert Generalkommissær for Norge på EXPO 2010, Arild Blixrud.

Det er Melvær&Lien Idé-entreprenører som har utarbeidet logoen og det grafiske uttrykket for den norske EXPO-deltagelsen.

- Utgangspunktet for logoen er selve paviljongkonstruksjonen, med paviljongens femten trær som bærende elementer. Estetikken er ikke særpreget norsk - fordi logoen skal tiltale besøkende fra hele verden, kanskje spesielt kineserne, sier Linda Voll, Art Director og Petter Skogheim, designer i Melvær&Lien Idé-entreprenører.

Tre er et av de fem kinesiske grunnelementene:

(se illustrasjon lag ved sammen med logo)

Flere satt sammen betyr skog:

- Dynamikken og rommeligheten i logoen speiler opplevelsen publikum vil få når man besøker den norske paviljongen. Hovedintensjonene med logoen er at besøkende på Expo skal kjenne igjen den norske paviljongen, sier Trond Nyman Aarre, rådgiver og merkevareleder for dette prosjektet i Melvær&Lien Idé-entreprenører.

Det norske konseptet og paviljongen er utviklet av Stavanger-baserte Helen & Hard Arkitektkontor, Melvær&Lien Idé-entreprenører sammen med ingeniørselskapet Sweco. Det er ventet 70 millioner besøkende til EXPO 2010 i Shanghai

For mer om Norges deltagelse på verdensutstillingen i Shanghai: www.expo2010.no
Eller kontakt Kommunikasjonsdirektør, Philip Lote.
Mobil: + 47 41 65 64 48
Direkte: + 47 22 00 28 44

E-post: philip.lote@innovasjonnorge.no
Tags:

Abonner

Dokumenter og linker