Faktor Eiendom – Resultater for andre kvartal 2010

Faktor Eiendom gjennomførte en finansiell restrukturering i andre kvartal som har gitt selskapet vesentlige bedrede rammebetingelser. Restruktureringen inkluderte konvertering av 250 millioner kroner i gjeld til egenkapital og en privat plassering på 250 millioner kroner.

Konsernet hadde driftsinntekter på 216,8 millioner kroner i andre kvartal 2010, mot 91,0 millioner kroner i samme periode året i 2009. Av dette var 55,4 millioner kroner salgsinntekter knyttet til hoteller og resorts, 50,0 millioner kroner relatert til salg av eiendom i Fredrikstad og 45,0 millioner kroner relatert til levering av boliger.

Selskapet hadde et driftsresultat på 5,9 millioner kroner i andre kvartal, opp fra et underskudd på 13,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Bedringen er knyttet til en gevinst på 19,5 millioner kroner ved salg av en eiendom i Fredrikstad. I tillegg ble de første enhetene ved prosjektet Hällekind ferdigstilt og overlevert.

Prosjektet Hindtåsen i Kongsberg, som består av totalt 56 leiligheter, ble ferdigstilt etter utgangen av andre kvartal og blir tatt inn i selskapets balanse i løpet av tredje kvartal 2010.

Faktor Eiendom inngikk en avtale med Studentsamskipnaden i Bergen (SIB) i april om bygging av 730 hybelenheter. Cirka to tredjedeler av produksjonen av enhetene vil foregå ved Faktors nye modulfabrikk. Avtalen har en verdi på 305 millioner kroner. Bygging av enhetene har startet, prosjektet har god fremdrift og forventes ferdigstilt i første kvartal 2012.

Aktivitetene i selskapets driftsselskaper på Trysil og Gran Canaria er utsatt for store sesongsvingninger og resultatene for andre kvartal fra disse selskapene er derfor som ventet svakt. Belegget ved de to hotellene som driftes av Faktor i Sverige øker og resultatet fra disse i andre kvartal er i tråd med selskapets forventninger.

I slutten av juni ansatte Faktor Per Gunnar Rymer som ny konsernsjef. Rymer kommer fra tilsvarende stilling i selskapet Northern Logistic Property ASA og overtar etter Lasse Fosby som har fungert midlertidig i stillingen siden 1. desember i fjor. Rymer vil tiltre etter nærmere avtale senest i slutten av 2010.

 Vennligst finn Faktors rapport og presentasjon for andre kvartal vedlagt.

 For mer informasjon, kontakt:

Lasse Fosby, Administrerende direktør Faktor Eiendom

Tel: 9054 0068/ E-post: lasse@faktoreiendom.no

Eskil Slungård, Finansdirektør Faktor Eiendom

Tel: 9170 5095/ E-post: eskil@planbo.no

Dokumenter og linker