Faktor Eiendom ASA foretar kapitalendring i forbindelse med forestående aksjespleis

 

Den 27. mai 2011 vedtok generalforsamlingen å gi fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 40 ved utstedelse av inntil 2 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,02. I medhold av denne fullmakten besluttet styret under styremøtet mandag kveld 4. juli 2011 å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 0,42  til 14 547 069 ved utstedelse av 21 nye aksjer. Aksjenes pålydende og tegningskurs er NOK 0,02. Kapitalforhøyelsen gjennomføres som ledd i en forestående aksjespleis.