Faktor Eiendom ASA selger leiligheter i Tønsberg

Faktor Eiendom ASA er hovedaksjonær i selskapet Dala AS som utvikler boliger og næringslokaler ved Kilden i Tønsberg. Første byggetrinn med boliger er nå ferdigstilt og overlevert til Kilden Borettslag for 82 millioner kroner. Byggetrinnet består av 30 andeler, hvorav 18 er solgt, mens de resterende 12 andeler eies av Dala AS inntil de blir solgt.

Abonner