Faktor Industrier sender første båtlass med moduler til Bergen

Det vises til tidligere meldt kontrakt om produksjon og levering av totalt 727 studentleiligheter til Studentsamskipnaden i Bergen (”SIB”). De første modulene for 60 av disse leilighetene skipes lørdag 11. desember og skal være fremme mandag 13. desember.

 ”Kontrakten med SIB er viktig for Faktor Industrier og dermed for Faktor Eiendom. Vi er derfor svært glade for at fremdriften i prosjektet er god og at denne viktige første leveringen blir gjennomført.” sier Per Gunnar Rymer, konsernsjef i Faktor Eiendom ASA.

 For ytterligere detaljer vises til vedlagte pressemelding fra Faktor Industrier.

 For ytterligere informasjon, kontakt

Per Gunnar Rymer, konsernsjef Faktor Eiendom ASA. Tlf. 907 77 627

Johann Bernhard Stenrød, daglig leder Faktor Industrier. Tlf. 907 76 806

Abonner

Dokumenter og linker