Gjeldsforhandling i Dala AS

Dala AS, som er eid 83 % av Faktor Eiendom ASA, har i dag begjært åpnet offentlig gjeldsforhandling. Bakgrunnen er at det er påløpt uforutsette kostnadsoverskridelser på ca. NOK 25 millioner i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, hvorav selskapet selv anslår at det er materielt grunnlag for å tilbakevise ca. NOK 13 millioner.  Faktor Eiendom ASA ønsker som hovedaksjonær å bidra til å finne en løsning for Dala AS.

Faktor Eiendom ASA er av den oppfatningen at uansett utfall av gjeldsforhandlingen, vil ikke saken få noen vesentlig betydelig for konsernet.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Per Gunnar Rymer, konsernsjef. Mobil: 907 77 627

Abonner