Kapitalendring og aksjespleis

 

Det vises til børsmelding av 5. juli 2010.

Aksjekapitalen i Faktor Eiendom ASA er i dag registrert forhøyet i Foretaksregisteret til NOK 14 547 069 fordelt på 727 353 450 aksjer. Selskapet gjennomfører straks etter midnatt en aksjespleis i forholdet 50:1, i tråd med generalforsamlingens vedtak av 27. mai 2011. 50 gamle aksjer gir 1 ny aksje. Aksjespleisen går ex i morgen, torsdag 7. juli 2011.

Etter aksjespleisen er gjennomført vil selskapets aksjekapital være NOK 14 547 069, fordelt på 14 547 069 aksjer, hver pålydende NOK 1.

 

 

Abonner