Årsoversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Verdipapirhandelloven § 5-11 første ledd. Vedlagt på http://newsweb.no er årlig oversikt for Farstad Shipping ASA.
 

Abonner

Dokumenter og linker