Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 og Virksomhetsrapport 2012 for Farstad Shipping ASA er nå tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.farstad.com

For å bestille trykt versjon, vennligst se https://www.farstad.com/virksomheten/investor/bestill-rapporter


Års- og Virksomhetsrapport 2012 er også gjort tilgjengelig digitalt på https://www.farstad.com/no/annualreport2012


Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12