AVHOLDT GENERALFORSAMLING

Farstad Shipping ASA har avholdt ordinær generalforsamling torsdag 19. mai 2011 kl 16.00. Alle vedtak ble fattet i henhold til innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker