Avtale lån

Farstad Shipping ASA har inngått avtale med DnBNOR om opptak av et lån på NOK 300 mill.  Lånet er tatt opp for å erstatte eksisterende obligasjonslån på NOK 300 mill. - ISIN NO 001 0253081. Obligasjonslånet forfaller til innfrielse i sin helhet 07.02.2008. Uroen i dagens finansmarkeder gjør at Farstad Shipping har valgt denne finansieringen fremfor å benytte seg av obligasjonsmarkedet.  Når situasjonen i finansmarkedene igjen har stabilisert seg, vil selskapet på nytt vurdere obligasjonsmarkedet som finansieringskilde.

Abonner