AVTALEINNGÅELSE

Farstad Shipping ASA har inngått avtale med Petroserv S.A. i Brasil om på gitte betingelser å kjøpe Petroserv sin 50% andel i BOS Navegação S.A. Farstad Shipping vil etter kjøpet eie BOS 100%. Netto kjøpesum er på USD 56,5 mill. Overtakelse av andelen forventes å skje med regnskapsmessig virkning fra 01.07.11.

 

BOS ble etablert i juni 1999 som et joint venture mellom Farstad Shipping og Petroserv. Selskapet eier i dag 3 AHTS som er på langsiktige kontrakter med Petrobras. I tillegg opererer BOS 10 Farstad-eide skip i Brasil. BOS har kontorer både i Rio de Janeiro og Macaé, med til sammen 35 kontoransatte og 325 ansatte offshore.

 

For Farstad Shipping betyr kjøpet en styrking av vår posisjon i Brasil, et marked med utsikter for betydelig vekst.

 

 

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner