AVTALEINNGÅELSE

Kontrakt for bygging av nytt plattform supplyskip.Kontrakten med verftet inneholder også en opsjon for bygging av et tilsvarende fartøy.


Abonner