Dåp og åpen båt

Verdens kraftigste ankerhåndteringsfartøy døpes i Ålesund lørdag med påfølgende "åpen båt"
 
Farstad Shippings nye flaggskip Far Sapphire døpes førstkommende lørdag kl. 12.00 av Gudmor Grete Røyset Bakken ved Tollboden i indre havn. Etter dåpen, klokken 13.30, inviterer rederiet alle interesserte om bord til "åpen båt".
 
Far Sapphire, som er designet av Rolls-Royce Marine på oppdrag av Farstad Shipping, er bygget ved Aker Yards Langsten i Tomrefjorden. Skipet er så langt det største i Farstads flåte, og ankerhåndteringsvinsjen, som er levert av selskapet I. P. Huse på Harøya, har en trekkraft på hele 500 tonn. Dette er den kraftigste vinsjen som er levert til denne typen fartøy noen gang. Skipet er spesielt egnet for å arbeide på store havdyp. "Åpen båt" arrangementet vil gi folk i lokalmiljøet muligheten til å se hva som skapes av høyteknologiske løsninger i den maritime klyngen på Nordvestlandet.
 
Skipet, som har kostet ca. 500 million kroner, vil bli registrert med norsk flagg og få norsk besetning. I operasjon vil dette skipet bidra til 30 nye arbeidsplasser. Far Sapphire er et tydelig signal om Farstad Shippings posisjonering som en av verdens ledende aktører i denne næringen.
 
Lørdag kveld inntar Farstad Shipping Rica Parken Hotell til stor dåpsfest. Gjestelisten utgjør 500 personer, i hovedsak ansatte med ledsagere. Alle ved kontoret i Ålesund og de seilende som er på fritørn er invitert med ledsagere til markeringen. Selskapet har de siste årene investert betydelig ressurser i bedre velferdstilbud til ansatte, både på sjø og land. Dåpsfesten er en kjærkommen anledning til å samle ansatte med ledsagere fra de ulike skipene. Slike anledninger gjør det mulig for ansatte å komme sammen, skape gode relasjoner og dele positive opplevelser.
Far Sapphire, som dagens hovedattraksjon, er 92,7 meter langt og har en bredde på 22 meter. Med sine 27500 hestekrefter, og enorme vinsjepakke (5 stk.) sammen med avansert elektronikk og sikkerhetsfremmende løsninger, gjør dette skipet til det beste i sin klasse.
 
Farstad Shipping har gjennom Far Sapphire investert flere titalls millioner for å sikre at skipet har mindre utslipp til miljøet. En halvering av bunkersforbruk medfører at CO2-utslippet reduseres med 50% i forhold til et skip med tradisjonell maskinutrustning. I tillegg er skipet utstyrt med katalysatorer som reduserer NOx-utslippet med mer enn 95%. Skipet har dessuten Clean Design klasse, noe som betyr at det har dobbelt skrog med kun vanntanker mot bunn og skrogsider. En slik konstruksjon er forbyggende, og bidrar til betydelig reduksjon i faren for forurensning om uhellet skulle være ute. Alt dette er et resultat av rederiets satsning på fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger.
 
 
 
 
I tillegg er skipet bygget med omtanke for mannskap og øvrige ombord, med markedets beste støy og vibrasjonsdemping. Dette bidrar til at de som arbeider på skipet får gode og komfortable forhold for arbeid og hvile ombord. Skipet er dessuten utstyrt med det nyeste innen dekksutstyr, for å redusere mannskapets eksponering og sikre arbeidsoperasjoner ombord.
 
Kontaktpersoner:
Sverre A. Farstad, Styreleder + 47 909 79 057
Karl-Johan Bakken, CEO + 47 901 05 697
Torstein L. Stavseng, Finansdirektør + 47 911 07 001
 
 
Farstad Shipping har i dag en flåte på 47 skip (21 PSV og 26 AHTS) og 11 skip (7 AHTS, 3 PSV, 1 CSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.450. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

Abonner