Endelig Årsregnskap 2010

Farstad Shipping ASAs reviderte årsregnskap for 2010 er godkjent av styret den 25. mars 2011. Det er ingen endringer i forhold til det foreløpige regnskapet som ble publisert 16. februar 2011, sammen med kvartalsrapporten for 4. kvartal 2010. Årsrapport med fullstendig årsregnskap vil bli utsendt til samtlige aksjonærer sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling.
 
Styret har foreslått for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på kr 4,00 pr. aksje for regnskapsåret 2010. Ordinær generalforsamling avholdes 19. mai 2011. Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjen bli handlet ex-utbytte fra og med 20. mai 2011.

 

 

Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner