"FAR" - kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har gjennom sitt datterselskap Farstad Supply AS inngått befraktningsavtale for Far Sky og Far Viscount.
 
For Far Sky er det inngått en intensjonsavtale med Shell Exploration & Production  for en fast periode på to år med tre opsjoner hver på to mndr.  Far Sky er et ankerhåndteringsfartøy (AHTS) på 14400 BHK bygget i 1991.  Oppstart for kontrakten er i neste uke.
 
Far Viscount har fått en to års kontrakt med Petrobras i Brasil.  Far Viscount er et plattform forsyningsskip (PSV) på  1500 tonn dødvekt bygget i 1982.  Oppstart på denne kontrakten er i slutten av august iår.
 
I tillegg har Farstad Shipping Ltd i Aberdeen inngått en befraktningsavtale på 228 dager for Far Service med to opsjoner på seks mndr. Dette er et plattform supplyskip (PSV) på  4680 tonn dødvekt bygget i 1995.
Far Service har arbeidet for ASCO UK i over ti år.  Den nye kontrakten begynner når den eksisterende avtalen avsluttes ved årskiftet.
 
Totalverdien for de faste periodene på disse kontraktene er ca Nok 135 mill.
 
  
Kontaktperson:
Terje J.K. Andersen     tlf.     900 30 511