"FAR" - Avtale om salg av "FAR SERVER"

Farstad Shipping Ltd, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Far Server" til selskapet Secunda Marine Services Ltd i Canada.
 
"Far Server" er et plattform supplyskip av typen UT 705 med 6.600 BHK, bygget i Norge i 1991.
 
Salgssummen er USD 16 mill., (som er litt over de verdianslag som vi fikk på skipet 30.06.05).  Overlevering til ny eier vil finne sted i november 2005. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 60 mill. i 4. kvartal.
 
 
 
 
Kontaktperson:
Karl-Johan Bakken     tlf.    901 05 697