"FAR" - Avtale om salg av "Far Spirit"

Farstad Supply, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Far Spirit" til selskapet Ocean Mainport Offshore Ltd., c/o Sartor Shipping i Norge.
 
"Far Spirit" er et plattform supplyskip av typen UT 706 med 6.120 BHK, bygget på Ulstein Vert AS i 1983.
 
Salgssummen er NOK 50 mill., (som er på linje med de verdianslag som vi fikk på skipet 30.06.05).  Overlevering til ny eier vil finne sted i oktober 2005. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 35 mill. i 4. kvartal.
 
 
 
 
Kontaktperson:
Terje J.K. Andersen     tlf.    900 30 511