"FAR" - Intensjonsavtale

Norsk Hydro har meddelt Farstad Shipping ASA at de har til intensjon å inngå en kontrakt om langsiktig befraktning av et plattform supply skip for en fast periode på 32 måneder med opsjoner på ytterligere 5 x 1 år.
 
Oppstart av kontrakten er august 2006 og vil i første fase bli betjent av Far Symphony (PSV type Ulstein P105, 2003) frem til det blir erstattet av et nybygg av typen UT751E. Dette nybygget vil nå bli kontrahert, og skal tre inn i kontrakten i fjerde kvartal 2007.  
 
 
 
 
Kontaktperson:
Karl-Johan Bakken               Tel: 901 05 697

Abonner