"FAR" - Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap P/R International Offshore Services ANS, inngått en befraktningsavtale for ankerhåndteringsskipet "Lady Sandra" (15,100 bhp, KMAR 404) med varighet 14 måneder pluss opsjoner. Befrakter er Shell Sarawak Berhad (SSB), og skipet vil betjene den halvt nedsenkbare riggen Atwood Falcon i forbindelse med Shells dypvanns program i Malaysia. 
 
Oppstart for kontrakten er planlagt til desember 2005. Kontraktsverdien (inkl. opsjon) er ca. USD 11,5 mill.
 
 
 
 
Kontaktperson:
Torstein L. Stavseng            Tel: 911 07 001
Karl-Johan Bakken               Tel: 901 05 697

Abonner