"FAR" - Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått befraktningsavtaler for ankerhåndteringsskipene Far Saltire (UT722, 16.600 bhp) og Lady Astrid (UT712-2, 12.240 bhp) med ENI og Inpex for en periode på ca. 12 måneder pluss 2 x 6 måneders opsjoner. Skipene skal støtte selskapenes boreprogam utenfor nordvest-kysten av Australia.
 
ENI og Impex  skal benytte den halvt nedsenkbare riggen "Songa Venus" for dette boreprogrammet. Riggen vil mobilisere fra Singapore i juli/august i år.
 
Kontraktsverdien vil være på ca. USD 19 - 35 mill. avhengig av opsjonene.
  
 
Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng - tel. 91 10 70 01

Abonner