FAR - ANBUD BRASILFredag 12.04.02 vedtok styret i Petrobras å tildele BOS en kontrakt i klassen for
de største fartøyene.

Når det gjelder kontraktene for de to andre klassene, forventes styrebehandling i Petrobras å finne sted innen utgangen av april.