FAR - Avtale om salg av "far scotsman"

Farstad Supply, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Far Scotsman" til selskapet Secunda Marine Services Ltd i Canada.
 
"Far Sotsman" er et plattform supplyskip av typen ME 202 med 6.760 BHK, bygget i Singapore i1982.
 
Salgssummen er USD 6,5 mill., (som er på linje med de verdianslag som vi fikk på skipet 30.06.05).  Overlevering til ny eier vil finne sted i august 2005. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 35 mill. i 3. kvartal.
 
 
 
 
Kontaktperson:
Terje J.K. Andersen     tlf.    900 30 511