FAR - AVTALEINNGÅELSE

Kontrakt for bygging av ankerhåndteringsskip

Farstad Supply AS, et heleiet datterselskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale med Brevik Construction AS, et datterselskap av Aker Brevik, om bygging av et ankerhåndteringsskip for levering i april 2006. Skipet er av typen UT 712L, et design fra Rolls-Royce Marine, som også vil være en betydelig utstyrsleverandør til fartøyet.
 
Farstad Supply har videre inngått opsjonsavtaler med verftet om bygging av ytterligere 1+1 UT 712L.
 
Kontraheringen er en del av Farstads flåtefornyelse og må også sees i sammenheng med salget av to eldre ankerhåndteringsskip på slutten av 2004.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen
Torstein L. Stavseng

Abonner