FAR - AVTALEINNGÅELSE

Bygging av nytt plattform supplyskip

I pressemelding datert 24. januar 2003, ble det informert om at Farstad Shipping ASA , gjennom sitt datterselskap Farstad Supply AS, har inngått en fem års befraktningsavtale med Peterson Supplylink B.V., som er leverandør til 7 hollandske operatører.
 
Kontrakten, med oppstart i tidsrommet 1. jan til 31. mars 2004, forutsatte bygging av et plattform supply skip (PSV). Det er nå besluttet at skipet skal bygges ved Ulstein Verft AS for levering 22.12.03.
 
Skipet er et nyutviklet Ulstein-design og har typebetegnelse P106. Fartøyet, som vil ha dieselelektrisk fremdriftssystem, er 74 meter langt og har en bredde på 16 meter.
 
Farstad har i dag en flåte på 44 enheter, hvorav 23 er i operasjon utenfor Nordsjøen. Rederiets nybyggingsprogram teller nå 8 skip (hel- og deleide), hvorav 5 bygges i Norge. De øvrige 3 bygges i Brasil for langsiktige befraktningsavtaler med Petrobras.

Abonner