FAR - Befraktningsavtale

Hydro har erklært sin opsjon på ytterligere befraktning i 3 år av Far Saga. (UT 745E, 2001). Opsjonsperioden starter 01.05.07.  Far Saga har de siste 5 årene betjent Hydro sine subsea/ROV aktiviteter via en kontrakt med Acergy. Dette samarbeidet vil fortsette gjennom opsjonsperioden. Acergy har ytterligere opsjoner på å leie skipet etter utgangen av leieperioden til Hydro.  Før skipet påbegynner 3-års perioden, vil bl.a. skipets ROV-kapasitet bli oppgradert.
 
Partene er enige om å holde raten konfidensiell.
 
 
 
Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken                 Tel: 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng               Tel: 911 07 001