FAR - Farstad Shipping ASA - Presentasjon av halvårsresultat

Farstad Shipping ASA vil presentere selskapets halvårsresultat for 2007 torsdag 23. august kl 09.00  i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, Oslo.
 
Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.
 
I forbindelse med presentasjonen vil det bli servering.  Påmelding til Anne Dyb Liaaen, e-mail:  anne.liaaen@farstad.no eller telefon 70 11 75 29.
 
For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort onsdag 22. august.