FAR - Kjøp av Plattform Supply Skip

Farstad Shipping har gjennom sitt heleide, britiske datterselskap Farstad Shipping Ltd. inngått avtale om kjøp av plattform supply skipet (PSV) Seabed Viking. Skipet, som er bygget av verftet Fjellstrand AS og levert i februar i år, er av typen Havyard 832 CD (4000 DWT). Skipet er et moderne og miljøvennlig fartøy av middels stor klasse, og velegnet for Farstad Shipping sin operasjon både i Nordsjøen og ellers internasjonalt.

 

Skipet går i dag på fast kontrakt til AGR Petroleum Services AS, og vil fortsette dette engasjementet. Kontraktspris er ca. NOK 300 mill. og vi forventer å ta levering av skipet innen utgangen av august.

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1860. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner