FAR - Kjøp av skip under bygging

Farstad Shipping ASA har inngått avtale med Island Offshore om kjøp av deres byggnr. 62 ved Aker Yards Brevik. Farstad Shipping vil umiddelbart tre inn i kontrakten med verftet. Nybygget er en AHTS av typen UT 712L (15.900 BHP) med levering i september 2008. Kjøpesummen tilsvarer en verdi på fartøyet på NOK 400 mill.
 
Farstad Shipping har i dag et tilsvarende fartøy under bygging ved verftet for levering i mars 2008.  Verftet har det siste året levert 3 skip av samme type til Farstad Shipping.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Karl Johan Bakken tlf. 901 05 697
Torstein L. Stavseng tlf. 911 07 001
 
 
 
Farstad Shipping har i dag en flåte på 49 skip (22 PSV og 27 AHTS) og 11 skip (7 AHTS, 3 PSV, 1 CSV) under bygging ved norske verft inklusive ovennevnte nybygg.  Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.450. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

Abonner